Daugavgrīvā grasās aizbērt jūru

 

Daugavgrivas_Mols Jūras aizbēršanas (Daugavgrīvā, pie Rietumu mola) ietekmes uz vidi novērtējuma noslēguma ziņojums oficiāli tiek saukts par " Rīgas ostas pieejas kanāla rekonstrukcijas" ietekmes uz vidi novērtējuma Vides pārskatu. Tā sabiedriskā apspriešana noritēs vēl tikai dažas dienas.
Projekts tiek virzīts tālāk, neskatoties uz daudzu speciālistu, iedzīvotāju un institūciju iebildumiem, un tajā osta nav atteikusies no ieceres - interpretējot sev izdevīgā kārtā likumus un MK noteikumus, tikt pie jauniem 70 ha zemes Daugavas kreisā krasta ostas teritorijā. Smilšu kluci oficiālajos dokumentos sauc par pagaidu atbērtni, un turpmāk tā rotās ierasto pludmales ainavu, paceļoties virs jūras 5 m augstumā ģeotekstila desās sabērtām smiltīm. Pagaidu krautnes statuss kaudzei dots uz 10 gadiem, taču ikvienam skaidrs – tas ir uz palikšanu.
Prognozējamā uzduļķojuma dēļ no zivis šai apkaimē nākamos 10 gadus iznīkšot. Cilvēki, kuri līdz šim ar viena autobusa biļeti no Pļavniekiem nokļuva Daugavgrīvā pie jūras, varot turpināt peldēties. Vairāk par projekta ietekmes uz vidi, cilvēku veselību, plūdu draudiem u.c. izvērtējumu jāmeklē Vides pārraudzības valsts biroja mājas lapā
http://www.vpvb.gov.lv/lv/?id=171
Vietējās NVO un iedzīvotāji uzskata, ka smilšu kluci Daugavgrīvā varētu arī nelikt - kuģa ceļa kvalitāti tas neuzlabos, grunts izvietošanai šis apjoms nav izšķirošais, toties jūru, blakus Piejūras dabas parkam, zivju vietas, peldvietu, kā arī daudzu kinoļaužu iemīļotu Rīgas skatu ar Daugavgrīvas bāku neatgriezeniski degradēs.
Projekta virzība Jaungada svinību laikā šķiet ir kārtējā ostas ierastā metode – sarežģītus un diskutējamus jautājumus risināt svētku laikā – tā, lai mazāk trokšņa.
Iebilstot pret jūras aizbēršanu pie Daugavgrīvas mola – biedrības
"Koalīcija dabas un kultūras mantojuma aizsardzībai", "Bolderājas grupa""