AVANPORT

 

Institūciju pieradināts kreisums zaudē savu politisko nozīmi, sāpes pārvēršot ar komentāru. Kas notiek, ja kreisums mākslā kā neapmaksāta mākslinieka reakcija uz sociālu vai politisku problēmu tiek konfrontēta ar labi barotu sociālu vai politisku aktīvismu PR kantora personā? Teiksim, jautājumā par ostas attīstību!?