LR Kultūras ministrija
LR Izglītības un zinātnes ministrija
Rīgas domes Kultūras departaments
Latvijas Nacionālais mākslas muzejs
Dekoratīvās mākslas un dizaina muzejs
Kultūras portāls 1/4 Satori
Jaunais Rīgas teātris
Latvijas Nacionālā opera
Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

 

Interneta mākslas galerija "My Art"
Mēs sadraudzības pilsētas Pori pilsētas mājas lapā!
Skolotājas Elitas Vansovičas vadītās studijas mājas lapa
 “Lēnās pilsētas”                
www.cittaslow.net
“Brisele pieder mums         
www.bna-bbot.be
“Emotioneel Stadsplan”       
www.emotioneelstadsplan.nl
“Grafedia”                        
www.grafedia.net
“H.K.Andersena pēdas”       
www.goldendays.dk/HcaFodspor/gd_flash_da.html
“Geheugen van Oost”
www.geheugenvanoost.nl
“Vietas dienvidaustrumos sajūta”   
www.sopse.org.uk
“Darbības vieta”                
www.tradings-places.nl
“Dzeltenās bultas”             
www.yellowarrow.org
“Vieta nozīmē visu”    
http://rhizome.org/art/exhibition/location_is_everything/home.html 
“Runājošā iela”                 
www.talkingstreet.com
“Frekvence 1550”              
http://freq1550.waag.org
“Vesterbro”                      
www.flamingoeffekten.dk
Amstelkringas muzejs        
www.museumamstelkring.nl
[murdēšana]                    
www.murmurtoronto.ca
“Verhalen op Solder”          
www.verhalenopsolder.nl
DigiCULT                          
www.digicult.info
Glowlab                           
www.glowlab.com
Iedomu identitāte un kultūra
www.imagineIC.nl
Rietumu-Austrumu identitātes fabrika
www.idzo.nl
Kopenhāgenas muzejs        
www.bymuseum.dk
LIACS mediju laboratorija   
http://skynet.liacs.nl/medialab/bin/showindex
Mobilais Bristoles centrs      
www.mobilebristol.com
Waag sabiedrība                
www.waag.org