2002./2003. gadā Sabiedriski politiskā institūta organizētā neatkarīgā aptauja par Rīgas vēsturiskā centra (turpmāk RVC) problemātiku liecina par nepārprotamu sabiedrības vairākuma iebildumu pret lielveikalu skaita palielināšanos RVC. Jaunu lielveikalu būvniecību RVC neparedz arī RVC attīstības plāna pirmā, Rīgas domē apstiprinātā redakcija.
Investors sabiedrības aktīvu ieinteresētību lielveika tapšanā pierādījis nevis ar Būvniecības likuma 12. pantā paredzēto sabiedrisko apspriešanu (likumos noteiktā kārtībā), bet gan ar pašorganizētu aptauju, kuras rezultāti ir visai apšaubāmi. Tadējādi, mūsuprāt, tika veidots fiktīvs sabiedrības viedoklis.

 

Lielveikala vajadzībām tiek "privatizēta" iela. Rīdzenes iela pārstāj pastāvēt kā Vecpilsētas ārtelpa, jo tajā tiek radīts iekštelpas mikroklimats. Būvējot Armijas ekonomisko veikalu (AEV) 30. gados jau tika zaudēta L. Ķēniņu iela posmā no M.Vaļņu līdz Audēju ielai. Tagad, neadekvāti izvēršot lielveikalu īpatsvaru vecpilsētā, var tikt zaudēta Rīdzenes iela.

 

Realizējot arhitektu biroja "Arplan" projektu,

 

- lielākais Vecrīgas monofunkcionālais objekts AEV, kas jau rašanās brīdī bija pārāk liels Vecrīgas viduslaiku mērogam, tiek būtiski palielināts, pamatojot šādu nepieciešamību vienīgi ar ekonomisku izdevīgumu;
- vēsturiskās parcelācijas (ielas sadalījums fasādēs) vietā tiek radīts milzīgs vienlaidus apjoms; - stikla virsma virs augstas ēkas rada būtisku tradicionālās vides deformāciju no jumtu ainavas, kā arī no ielas telpiskās uztveres viedokļa;
- tiek izjaukta AEV fasāde - savulaik būvēta kā elitārs stila objekts, kā arī nojaukta arhitekta Bokslafa projektētās ēkas fasāde Rīdzenes ielā.
- tiek apdraudētas tradicionālās tirdzniecības formas apkārtnes veikaliņos starp Brīvības bulvāri, Raiņa bulvāri un 13. janvāra ielu;
- sagaidāmas ievērojamākas transporta problēmas. Apkalpojošais smagais transports ļoti dziļi "ielīdīs" Vecrīgā, kur jau tagad pie viesnīcas Konventa sētā gājējiem ir problēmas ar transportu ielas šaurības dēļ.