Austrumu mols

 

Mangaļsalas jūras dambis, būvēts 1850. – 1861. gadā, lai izveidotu jaunu kuģuceļu, un, izmantojot Daugavas straumi, to padziļinātu. Garums 2240 m. Dambja jūras daļu – Austrumu molu veidoja pāļu konstrukcijas, kas vēlāk tika aizbērtas un pārklātas ar akmeņiem. Dambja pamatdaļa veidota no smagām fašīnām un akmeņiem. Dambis kalpo arī kā Daugavas labā krasta nostiprinājums. Uz dambja saglabājušies piemiņas akmeņi par godu Krievijas imperatora Aleksandra II un troņmantnieka apmeklējumam 1856. un 1860. gadā. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.