Katrīnas dambis

 

Iela no Pētersalas līdz Lugažu ielai. Garums 760 m, izveidojusies Katrīnas dambja augšdaļā. Dambis būvēts 18. gs. 2. pusē pēc G.E.Veismaņa projekta Daugavas labajā krastā tās kardinālai iztaisnošanai. Tas šķīra bij. Fosa (arī Gustava) salu, no Daugavas un šķērsojot vairākas salas upes lejtecē, turpinājās līdz Kurpnieku salai. Projektā Katrīnas dambja sākumposmu (2560 m) līdz Mazajai Vējzaķsalai sauca par Kaķasēkļa dambi. 1861. Rīgas adrešu grāmatā minēta Katrīndambja iela, kuras posms no priekšpilsētas līdz Pētersalas ielai ap 1868.gadu nosaukts par 1. Katrīndambja ielu (tagad Katrīnas iela), bet posms no Pētersalas līdz Vējzaķsalai - par 2. Katrīndabja ielu. 1885. gadā 2. Katrīndambja iela pārdēvēta par Katrīnas dambi. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.