Fortkomētas dambis (Komētforta dambis)

 

Būvēts 1782 - 1789. gadā Daugavas grīvā. Tas savienoja Komētas fortu (uzbūvēts uz sēkļa, kas radies 16. gs. pēc Daugavas jaunās ietekas izveidošanās) ar Daugavas kreiso krastu un bija domāts upes vecās grīvas aizšķērsošanai, lai iztaisnotu un padziļinātu kuģuceļu. Garums 1653 m. Fortkomētas dambis kļuvis par Rietumu mola pamatdaļu. Ir valsts aizsargāts piemineklis. Vairāk skatīt sadaļā KOALĪCIJA/ Komētforts Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988