Muzeja diena Bolderājā

 

Piektdien, 2007. gada 18.maijā plkst. 18.00, Lielās ielas 39 nama pagalma nojumē Bolderājas vēsturiskajai koka apbūvei veltīts pasākums

 

GROPE

 

Ω Neliela foto izstāde par Bolderājas koka apbūves detaļām
Ω Saruna ar Pēteri Blūmu un Ilmāru Dirveiku par koka arhitektūras saglabāšanas nozīmi un praktiski padomi
Ω Infomācija līdzņemšanai, filmas un diapozitīvi

 

 

"Grope – kokā iestrādāta (kalta, izcirsta vai ēvelēta) šaura, gara rieva, iedziļinājums elementa skaldnē vai šķautnē. Sar.val. – falce

 

Gropēti dēļi – sarievoti dēļi. Dēļi, kuru vienā malā izēvelēta rieva, bet pretēja malā izvirzījums - ierievis dēļu ciešākai savienošanai. Sienu no šādi savienotiem dēļiem sauc par rievsienu. Sar. val. – spundēti dēļi.

 

Groplogs – dubultlogs vai vienkārtas logs, kurā vērtnes ievietotas taisnās, vienkāršas aplodas gropēs. Vienkārtas groplogi zināmi jau gotikas periodā. Latvijā plaši izmantoti līdz 20. gs. vidum."

 

Tā grope un ar to saistītie atvasinājumi raksturoti grāmatā Koka Rīga, Ilmāra Dirveika sastādītajā vārdnīcā. Savukārt Tildes Sinonīmu vārdnīca piedāvā šādas valodas spēles:
gramba; grauze; groba; lēze; rice; rise; sliede; vēze; vēža; rieva; ieloce; ligzda; ierievis; rieva; ieloce; rieva

 

Funkcionālā un estētiskā gropētas virsmas atšķirība no plakanas speciālista acij norāda uz vēsturisku informāciju par konkrētās būvdetaļas izgatavošanas laiku, amatnieka prasmi, tradīcijām, savukārt nespeciālists intuitīvi sajūt to nianses smalko atšķirību, kas senu lietu atšķir no jaunas. Tādēļ grope – vairāk kā princips - tika izvēlēta projekta nosaukumam.

 

Rīgas attīstības plāns 2006. – 2018. gadam (Teritorijas plānojums) nosaka, ka Bolderājā ir šādas apbūves aizsardzības teritorijas:

 

5.4.5.1.2. Bolderāja Velkoņu iela (ieskaitot nepāra Nr. apbūvi) – Lielā iela līdz Piestātnes ielai (ieskaitot nepāra Nr. apbūvi) – Lielā iela ar abu ielas pušu apbūvi posmā no Piestātnes ielas – Meniķu iela – Loču kanāla krasta līnija – Lielupes iela (ieskaitot pāra Nr. apbūvi) – Gundegas iela ar abu ielas pušu apbūvi – Stūrmaņu iela (ieskaitot pāra Nr. apbūvi) – Gaigalas iela (ieskaitot nepāra Nr. apbūvi) – līnija pāri dzelzceļa uzbērumam līdz Ķemmdziju ielai - Ķemmdziju iela (ieskaitot nepāra Nr. apbūvi).

 

Apbūves aizsardzības teritorijas ir teritorijas plānojuma noteiktās aizsargājamās vēsturiskās apbūves teritorijas, kurām nav pieminekļa statusa, taču noteikts, ka rekonstruējot atsevišķas ēkas, aizliegts vienkāršot ēku fasāžu apdari, nomainīt sākotnējos logus ar vienkāršotiem un asimetriskiem plastikāta logiem, kuru ārējais izskats neatbilst fasāžu raksturam, proporcijām un dalījumam, fasāžu apdarē vizuāli jādominē kokam, pieļaujami citi apdares materiāli, ja tie pakārtojas koka apdares pārsvaram, teritorijā pieļaujami tikai koka žogi.