Liģeru brālība

 

Latviešu tirdzniecības palīgamats viduslaiku Rīgā. Pirmā liģeru brālības šrāga apstiprināta 1445. gadā, bet brālība pastāvējusi jau agrāk. Liģeri pieņēma un mērīja labību, ko ar strūgām un liellaivām pieveda no Daugavas augšteces apvidus, Lielupes baseina novadiem, kā arī pa sauszemes ceļiem. Viņu pārziņā bija arī linsēklu, kaņepāju, pelnu, u.c. preču transports. Darbu sadalē liģeri konkurēja ar kaņepāju kulstītājiem un sāls nesējiem. Liģeru brālība beidz pastāvēt 18. gs. beigās. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.