Portorijs

 

Ostas muita, ko ieviesa 1582. gadā sakarā ar Rīgas pakļaušanos Polijas karalim. Portoriju ievāca par visām precēm (izņemot importa vīnu). Par audumiem un galantērijas precēm bija jāmaksā 2% no to vērtības, par kaņepāju un linu birkavu – divas līdz divas ar pusi mārkas, par rudzu lastu - trīs mārkas. Rīga saņēma 1/3, vēlāk ½ no visa ienākuma, pārējais portorija ienākums palika valstij. 16. gs. beigās ienākumi, ko deva portorijs bija 30 tūkstoši dālderu, 17. gs. beigās - 40 tūkstoši dālderu, bet 18. gs. 80. gados – 70 tūkstoši Alberta dālderu. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.