Zunda skola

 

Eelementārā tipa mācību iestāde latviešu bērniem. Ar rātes atļauju 1667. gadā dibinājis zvejnieka amata vecākā J.Nariņa bērnu mājskolotājs N.Tīlmanis. 1681. gada pārbaudē konstatēts, ka bērni pratuši ne vien labi lasīt, bet arī rakstīt. Skola no rātes pabalstu nesaņēma, to uzturēja paši zvejnieki. Mazās algas dēļ skolotāji bieži mainījās un Zunda skola drīz tika slēgta. Nabadzīgo zvejnieku bērnu sagatavošanai iesvētībām ar Jāņa baznīcas mācītāja gādību 1775. gadā par saziedotajiem līdzekļiem Iļģuciemā pie Zunda atvēra t.s. nabagu skolu ar latviešu mācību valodu. Tā darbojās samērā īsu laiku. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.