Gotlandes tiesības, Visbijas tiesības

 

Vācu tirgotāju privilēģiju kopums. 1211. gadā bīskaps Alberts Visbijā piešķīra šīs tiesības tirgotājiem, kas apmeklēja Rīgu. 1225. gadā Gotlandes tiesības tika piešķirtas arī Rīgai un tās bija pirmās Rīgas tiesības (statūti) Gotlandes tiesības atbrīvoja tirgotājus no krasta tiesībām, dieva tiesas un muitas, atļāva vēlēt savu tiesnesi, ko apstiprināja bīskaps. Vēlāk Gotlandes tiesības tika papildinātas, tās bija spēkā līdz 13. gs. 80. gadiem, kad 1282. gadā, kļuvusi par Hanzas locekli, Rīga pieņēma Hamburgas tiesības. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.