Augšpodrags

 

Vēsturiska pilsētas daļa Kurzemes rajonā starp Daugavas kreiso krastu un Spilves pļavām. Rūpnieciskās apbūves teritorija, ko tagad sauc par Podragu. 1860.gadā tirgotājs K.Šmits Rīgā sāka ražot cementu. 1866. gadā viņš Podragā uzcēla jaunu fabriku, kur 1867. gadā sāka ražot portlandcementu. Pēc 1.pasaules kara darbību atjaunoja a/s "C.Ch.Schmidt" Rīgas cementa fabrika, kas krīta vietā sāka izmantot tuvākās saldūdens kaļķiežu atradnes, bet no 1928. gada - Saldus apkārtnes kaļķakmeni; 1932. gadā sāka izgatavot būvģipsi, 1935. gadā azbestcementa izstrādājumus (šīferi), 1936. - 38.gadā gāzbetonu, līdz 1942. gadam - arī romāncementu.1938. gadā izveidojās a/s Rīgas ģipsis, kas ražoja sauso apmetumu – rīģipsi. 1958. gadā Rīgas cementa fabrika tika apvienota ar Rīgas būvmateriālu rūpnīcu, 1963.gadā tai pievienota Slokas romāncementa fabrika; 80-os gados notika plaši rekonstrukcijas darbi. Ražošanā tika izmantotas vietējās izejvielas (Sātiņu kaļķakmens, Saulaines ģipsis) u.c. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.