Voleri

 

Vēsturiska Rīgas pilsētas daļa Pārdaugavā, Kurzemes rajonā, starp Daugavas kreiso krastu un Spilves pļavām (iepretim Kundziņsalai). Uz robežas ar Krēmeriem atrodas Rīgas jūras osta Voleri veidojās bijušās Voleru muižas teritorijā. Nosaukumu Voleri guvuši no Heninga Volera, kam 1623. gadā zviedru valdība šo nelielo muižiņu atņēmusi. 18. gs. Voleru muiža piederēja Jānim Šteinhaueram, hernhūtietim, latviešu rūpniekam un muižniekam Līdz 1.pasaules karam Voleros darbojās a/s "Voleri" kokzāģētava. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988 un A.Popes "Rīgas galvenā nomale", izdevniecība "Zelta grauds", 2003.