Andreja sala, Nulpes sala

 

Neliela bijusī sala Daugavas lejtecē, Galvenajā Daugavā pret Doles salas augšgalu, upes vidū. Sala veidojās Galvenajai Daugavai pakāpeniski iegraužoties Baltijas ledus ezera regresijas laikā, tā pastāvēja līdz Rīgas HES būvniecības sākumam. Garums – 1,15 km, platums 0,5 km. Centrālā augstākā daļa plakana, 8 – 8,5 m virs jūras līmeņa, atbilst Daugavas trešajai terasei, pārējā daļa - akmeņaina, krūmiem apaugusi paliene ar 2 - 6 m augstu nogāzi norobežota no centrālās daļas. Andreja sala sastāv no 4 - 6 m bieziem aluviāliem grants – oļu nogulumiem. Pēc HES izbūves sala applūdusi. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.