Rīgas sala

 

Atradās starp Daugavu, Rīgas upi un Speķupi (tagad Maskavas priekšpilsētas teritorijā no Daugavas krasta līdz Avotu ielai un no 11.Novembra krastmalas līdz Lāčplēša ielai). Rakstītos avotos Rīgas sala minēta jau 1240.gadā. Pilsētas apkārtnes 1621.gada plānā redzams, ka divas attekas sadala salu trijās daļās. Uz Rīgas salas atradās domkapitulam piederošā muižiņa un t.s. pagrabu tīrumi, pilsētas kaļķu ceplis, vējdzirnavas, ganības un sakņu dārzi. Augšpus Rīgas upes ietekas Rīgas salā izveidojās senākā priekšpilsēta, t.s. Lastadija. Rīgas sala izzuda 17. gs. pēc Inča dambja uzbēršanas. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.