Vecdaugavas pussala

 

Līdz 0,6 km plata, zema līdz 1 m augsta, purvaina Daugavas sala, nogulumu sanesta zemes strēle Vecdaugavas (Daugavas senā gultne) attekā. Izveidojusies pēc tam, kad Daugava izlauza jaunu ceļu tagadējās ietekas rajonā, bet vecās gultnes grīva aizsērēja ar jūras nogulumiem. Šeit atrodas 1984.gadā noteiktais Vecdaugavas dabas liegums ar pļavām, kurās ir Latvijā un Eiropā aizsargājami biotopi: jūrmalas armērija, zilganās molīnijas, jūrmalas āžloks, zemeņu āboliņš, Baltijas donis, Žerāra donis u.c., kopskaitā 392 ziedaugu un paparžaugu sugas. Dabas lieguma teritorijā konstatētas 135 putnu sugas, no tām 64 sugas šeit ligzdo. No visām šeit konstatētajām putnu sugām 42 ir īpaši aizsargājamas. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988