Buļļi jeb Buļļu sala (daļa no Daugavgrīvas salas)

 

Rīgas pilsētas daļa Pārdaugavā, Kurzemes rajona Z Daugavgrīvas (Buļļu) salas centrālajā un DR daļā, starp Rīgas līci un Buļļupi. Buļļi veidojušies uz bijušās Buļļu muižas zemes (muiža minēta 1495. gadā). Sastāv no Rīta Buļļiem (salas centrālajā daļā, Buļļupes krastā) un Vakarbuļļiem (salas DR pie Lielupes ietekas jūrā). Atpūtas vietas ar aptuveni 10 m garu jūras liedagu. Šeit atrodas pilsētas ūdens attīrīšanas iekārtas. Galvenā iela – Dzintara iela. Dabas lieguma "Vakarbuļļi" galvenās dabas vērtības ir palienes pļavas Buļļupes un Lielupes piekraste un savdabīgie biotopi un retas augu sugas. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988