Putnu sala

 

Neliela bijusī saliņa Daugavas lejteces deltas augšējā paplašinājumā pie labā krasta starp Lībiešu un Vīberta salu. Izveidojusies 18. gs. beigās, bijusi sala līdz 20. gs. 30 – 50. gadiem. Garums 0,6 km, platums – 0,2 km, 1-2 m augsta, neapdzīvota. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.