Gulbju sala

 

Neliela saliņa Daugavas lejtecē iekšējās deltas paplašinājumā starp Kundziņsalu un Rutku salu. Garums – 0,6 km, platums 0,17 km. Zema (1-1,5 m), purvaina, tagad paaugstināta, uzberot smiltis, daļēji apbūvēta. Pastāv kopš 19. gs. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.