Daudera sala

 

Neliela bijusī sala Daugavas lejteces paplašinājumā pie labā pamatkrasta lejpus Kundziņsalas Sarkandaugavas rajonā. Pastāvēja aptuveni 200 gadu, kā sala saglabājusies vēl 20. gs. 50. gados. Garums 0,6 km, platums 0,2 km, 0,1-2,2 m augsta. Tagad pussala, augšgalā savienota ar pamatkrastu. Veido 10 - 12 m biezi aluviālas smalkas smilts nogulumi, tos klāj 1-2 m biezi mālsmilts un putekļainas smilts nogulumi. Garenvirzienā šķērso 50 - 70 m plata aizaugusi attekas gultne. Rūpnieciskā apbūve. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.