Mīlestības saliņa

 

Atrodas Buļļupes ietekā Daugavā, Bolderājas rajonā, dabas parka "Piejūra" teritorijā. Platums ~ 0,6 km2. Sāka veidoties 19. gs 2. pusē līdz ar Daugavas gultni regulējošo dambju izbūvi starp gultni iztaisnojošo dambi un Buļļupes ieteku, uzkrājoties Daugavas sanestajam smilšu un dūņu materiālam. Mīlestības saliņai ir trijstūrveida forma. Zema – 1-1,5 m, purvaina, ar aizaugušiem ezeriņiem. Augstākā salas daļa atrodas Daugavas pusē. Uz saliņu neved neviens tilts, taču tā aplūkojama no tilta pār Buļļupi. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.