Slotmakera sala

 

Neliela bijusī sala Daugavas lejtecē, Torņakalna apkārtnē, pie Daugavas kreisā krasta pret Bieķensalas vidusdaļu, starp Kīleveina grāvja attekām. Slotmakera sala pastāvēja no 16. – 17. gs līdz 19. gs. beigām. Kīleveina grāvja augšgalam aizsērējot un to aizberot, Slotmakera sala saplūda ar 0,6 -0,7 km plato Daugavas palieni (bijušo Bieķensalu). Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.