Frīdrihsala

 

Gara (1,2 km) šaura bijušās palienes sala Daugavas lejtecē, Daugavas vidu, tagadējās Zaķusalas augšējā un vidusdaļā. Pastāvēja no 18. gs. vidus un 19. gs. beigām. Pēc dambja izbūves 20 gs. sākumā augšpus salas, saplūda ar Zaļo sēkli un izveidojās Zaķusala. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.