Kazas sēklis

 

Neliela, jauna palienes sala Daugavas lejtecē pie kreisā krasta, starp Bieķengrāvi un mazo Daugavu, augšpus Lucavsalas; no tās Kazas sēkli atdala 30-50 m plata atteka. Ar krastu un Lucavsalu Kazas sēkli savieno tilti. Salai ir trijstūrveida forma, garums 0,7 km, platums 0,5 km. Sala zema (1-2 m), neapdzīvota, vietām apaugusi krūmiem, ir pļavas un dārziņi. Veido galvenokārt smiltis, Kazas sēklis radies 20.gs. sākumā. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.