Rutku sala

 

Lielā Iļķeniešu sala (arī Putnu sala) Neliela palienes sala Daugavas lejteces paplašinājumā uz ZA no Kundziņsalas, starp Sarkandaugavas atteku un atteku gar Kundziņsalu; R no Rutku salas – Gulbju un Kurpnieku sala. Rutku sala bijusi jau 19. gs. vidū. Garums 1,8 km, platums 0,7 km. Zema (0,5-1 m), purvaina; krūmi, salu šķērso purvainas, niedrēm aizaugušas attekas ar ezeriņiem. Salas vidū un D daļā – dārziņi. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.