Lakstīgalu pussala

 

Neliela, šaura, līkumota sala, kas atradusies Daugavas lejtecē, iekšējās deltas paplašinājumā starp Mazo Vējzaķsalu un Pīļu salu. Garums – 0,7 km, platums 0,15 km , 0,5- 1,5 m augta. Izveidojusies 19. gs. beigās aiz Katrīnas dambja. Kā sala saglabājusies vēl 20.gs. Aizberot attekas, savienojās ar Mazo Vējzaķsalu un izveidoja pussalu. Lakstīgalu salu veido 10-14 m biezi smalkas smilts, dūņu vai kūdras nogulumi. Teritorija pārsvarā neapbūvēta. Dzelzceļa tilts savieno ar Kundziņsalu. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.