Andrejsala

 

Vēsturiska Rīga pilsētas daļa Ziemeļu rajonā. Bijusi neliela sala Daugavā, tagad – pussala, ko veido Daugavas līči – Eksportosta (Z) un Andrejosta (D). Kā sala vēl saglabājās 19. gs. 2. pusē, 19. gs. Andrejsalā atradās Siļķu brāķis, ostas elevators. 20. gs. uzbūvēja saldētavu, elektrības spēkstaciju un preču dzelzceļa staciju Krasts. Padomju laikā Andrejsala – slēgta ostas apbūves teritorija, kopš 2005. gada - mākslinieku un dažādu radošu vienību pagaidu uzturēšanās vieta, pirms jauna dzīvojamā un darījumu centra izveides Andrejsalā un ogļu un citu ostas kravu pārcelšanas uz Daugavas grīvu – Kievu salā. Jautājums, vai mākslinieku pagaidu darbošanās un valdības Andrejsalā apsolītais laikmetīgās mākslas muzejs ir pietiekama maksa par dabas un kultūrvēsturiskā mantojuma iznīcināšanu un iedzīvotāju dzīves kvalitātes pasliktināšanu vēsturiski apdzīvotajās Daugavgrīvas salās tuvāk Daugavas grīvai, joprojām ir aktuāls. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988 un Bolderājas grupas.