Zvirgzdusala

 

Neliela, iegarena bijusī sala Daugavas lejteces rajonā, upe iekšējās deltas augšējā paplašinājumā augšpus vecpilsētas, pie upes labā krasta (tagad Salu tilta uzbraukšanas zonā). Izveidojusies 18. gs. vidū pēc Daugavas aizsargdambja izbūves sākotnējās salas augšgalā. 20.gs. sākumā salas garums 0,75 km, platums 0,3 km, 2-2,5 m augsta, apdzīvota. No krasta Zvirgzdusalu atdalīja 0,1 – 0,2 km plata atteka (Kojusalas grāvis), ar krastu savienoja tilts. Pēc Salu tilta un tā uzbraucamo ceļu izbūves uz salas un radikālas satiksmes maģistrāļu rekonstrukcijas Krasta ielas rajonā tika aizbērtas attekas starp krastu un salām (Lībiešu, Grāpju, Putnu salu), tika izveidota 0,5 - 0,6 km plata mākslīga terase. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.