Mazā Vējzaķsala

 

Neliela ķīļveida bijusī palienes sala Daugavas lejteces iekšējās deltas lejas paplašinājumā pie labā krasta; Mazo Vējzaķsalu no Vējzaķsalas šķir Pīļu salas atteka. Rietumos Mazo Vējzaķsalu robežo Pīļumuižas grāvis. Sala sākusi veidoties 18. gs. vidū, kad izbūvēja Daugavu ierobežojošos dambjus – Katrīnas dambi, Kaķasēķļa dambi. Pēc dambja izbūves Mazā Vējzaķsala saglabājās līdz 20. gs. 20 – 30.gadiem. 1 km gara, 0,3-1,5 m augsta. Tagad atteka aizbērta un aizaugusi, mazā Vējzaķsala saplūdusi ar Vējzaķsalu un Lakstīgalu salu. Teritorija daļēji apbūvēta (gar Kaķasēkļa dambja ielu), purvaina, atteku vietās niedru audzes, nelieli dīķi. Informācija no enciklopēdijas "Rīga", Galvenā enciklopēdiju redakcija, 1988.